SPRÁVA PRONÁJMU

V roce 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který výrazně změnil práva a povinnosti pronajímatelů i nájemců. V některých směrech práva pronajímatelů rozšířil, v některých zase změnil tak, že nejsou pro ně příliš výhodná. Ale hlavně uvolnil možnost smluvně se dohodnout na řadě podmínek a bohužel obsahuje řadu paragrafů, které přímo odkazují na řešení sporů soudní cestou.

Proto chceme nabídnout Vám, pronajímatelům, možnost přenechat starosti s nájemci, pronajímanými objekty (opravami, údržbou, havarijními situacemi), jednání s třetími stranami (dodavatelé energií, státní instituce) atd. specializované organizaci.