KOMU JE NABÍDKA URČENA

  • lidem, kteří mají zábrany hádat se s protistranou a sami účinně a nekompromisně hájit své oprávněné zájmy
  • nemají čas ani energii řešit problémové situace, které mohou vzniknout, nemají ve svém okolí právníky, kteří by je zastupovali v případě závažných problémů s nájemci, třetími stranami apod.
    nejsou odborníky v dané oblasti ( nemají znalosti v oblasti občanského zákoníku, zákona o dani z příjmu apod.)
  • bydlí ve větší vzdálenosti od pronajímané jednotky
  • mají zdravotní, pracovní nebo rodinné problémy
  • pracují na směny a nemají čas na schůzky s nájemci, prohlídky pronajaté jednotky atd.
  • jsou pracovně vytíženi a chtějí tyto záležitosti svěřit odborníkům
  • můžou čas jinak strávený „hlídáním“ pronajaté jednotky věnovat svým koníčkům nebo rodině