POPIS SLUŽBY

PŘÍJEM PLATEB NÁJEMNÉHO A JEJICH URGENCE

 • příjem nájemného na účet správce a následné přeposlání na účet pronajímatele (za příplatek nabízíme také zajištění úhrady služeb spojených s užíváním bytu tj. elektřina, plyn, vytápění atd.),
 • možnost úschovy vratné kauce,
 • v případě zjištění neplnění smlouvy ze strany nájemce – urgence plateb a případná součinnost při stanovení dalších opatření, pokud po provedení upomínek nedojde k nápravě ze strany nájemce,
 • postup podle pokynů pronajímatele při vymáhání plnění povinností ze strany nájemce právní cestou, včetně možnosti předčasného ukončení nájemního vztahu k pronajímaným jednotkám,

PŘEDÁNÍ PRONÁJMU, PRŮBĚŽNÁ KONTROLA A JEDNÁNÍ S NÁJEMCI

 • přítomnost nebo zastoupení při předávání a přebírání bytu při sjednání nebo ukončení smluvního vztahu, včetně evidence aktuálních stavů měřičů dodávaných energií, vody atd. a videodokumentace aktuálního stavu jednotky,
 • fyzickou kontrolu stavu pronajímaného objektu po předcházející domluvě s nájemcem a provedení zápisu o stavu pronajímaných jednotek, příp. navržení opatření vhodných nebo nutných pro další bezproblémové užívání pronajímaných jednotek,
 • součinnost při provádění údržby a/nebo nutných oprav pronajímaných jednotek podle pokynů pronajímatele,
 • jednání s nájemci v případě řešení jejich požadavků (ať již na změnu nájemní smlouvy nebo problémů vzniklých v pronajaté jednotce),

ARCHIVACE DOKUMENTACE A ÚSCHOVA KLÍČŮ

 • vedení potřebné dokumentace týkající se nájemce v pronajímané jednotce,
 • uložení kopií odeslané doporučené pošty mezi pronajímatelem a nájemcem u správce, v případě mailové komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem bude evidována kopie odeslaná na mailovou adresu správce,
 • uložení klíčů od pronajímaných jednotek v trezoru u správce v zalepené a /nebo zapečetěné obálce pro případ havarijní nebo nouzové situace,
 • pravidelně, minimálně 1x ročně a/nebo při skončení pronájmu pronajímaných jednotek provedení průběžného/závěrečného vyúčtování,
 • odbornou pomoc při přípravě, aktualizaci a prodlužování platnosti smluvních dokumentů, zejména nájemní nebo podnájemní smlouvy, pomoc při stanovení způsobu plateb nájemného a úhrady nákladů spojených s užíváním pronajímaných jednotek,

PŘI UVOLNĚNÍ BYTU

 • pomoc při vyhledávání vhodného nájemce při uvolnění jednotky, ve spolupráci s partnerskými realitními kancelářemi zajištění přednostního řešení obsazení pronajímané jednotky novým nájemcem,

DAŇ Z PŘÍJMU

 • příprava pro podání daňového přiznání daně z příjmu fyzických osob, zejména části, která se týká příjmů z pronájmu pronajímaných jednotek a optimalizace výše placené daně.

a další činnosti dle požadavků pronajímatele…